Chào mừng quý vị đến với Website của Nguyễn Chơn Ngôn.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Bài thu hoạch Qsự 2009

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Thầy: Ngô Viết Đức
Người gửi: Nguyễn Chơn Ngôn (trang riêng)
Ngày gửi: 11h:50' 23-06-2009
Dung lượng: 145.0 KB
Số lượt tải: 1086
Số lượt thích: 1 người (Ngoutkhuyen )
Câu1: Mục tiêu cơ bản, âm mưu, thủ đoạn chống phá của chiến lược “diễn biến hòa bình” của chủ nghĩa đế quốc và các lực lượng thù địch đối với Việt Nam?
Để góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chống “diễn biến hòa bình”, mỗi quân nhân cần phải nhận thức và làm tốt những nội dung gì?


1.Chiến lược “diễn biến hòa bình”.
a) Khái niệm:
Chiến lược “diễn biến hòa bình” là chiến lược tổng hợp của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch dùng biện pháp “phi vũ trang “ là chủ yếu, chống phá tiến tới lật đổ chế độ chính trị ở các nước xã hội chủ nghĩa.
Chiến lược “diễn biến hòa bình” ra đời vào cuối những năm 40 của thế kỷ XX, khi chủ nghĩa đế quốc nhận ra rằng khó có thể tiêu diệt chủ nghĩa xã hội bằng biện pháp quân sự, đã chuyển từ tiến công quân sự là chủ yếu sang tiến công bằng “diễn biến hòa bình” nghĩa là dùng biện pháp “phi vũ trang” là chính, thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” chuyển hóa dần chủ nghĩa xã hội sang chủ nghĩa tư bản mà không phải phát động chiến tranh.
Chiến lược “diễn biến hòa bình” được gọi bằng nhiều tên khác nhau, “chiến tranh không tiếng súng”, “cuộc chiến không biên giới”, “chiến tranh nhung lụa”, “chuyển hóa hòa bình”, “biến đổi hòa bình”, “thi đua hòa bình”, “cạnh tranh hòa bình”, v.v….
Dù được gọi bằng nhiều tên khác nhau, nhưng bản chất và sự thâm độc của “diễn biến hòa bình” thì không thay đổi. Nếu như chiến tranh xâm lược bằng sức mạnh quân sự hủy hoại môi trường, tàn phá các cơ sở kinh tế, tiêu diệt con người thì “diễn biến hòa bình” tập trung đánh phá vào tư tưởng, tình cảm con người, tức là đánh vào phần “hồn” của con người. Nó làm lung lạc ý chí, làm cho con người mất niềm tin, mất phương hướng, mù quáng, phản bội lại dân tộc, tổ quốc, quê hương và phản bội chính bản thân mình.
b) Bản chất, mục tiêu cơ bản của chiến lược “diễn biến hòa bình”:
Bản chất của chiễn lược “diễn biến hòa bình” là chống cộng sản, chống phá độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, mà trước hết là các nước xã hội chủ nghĩa. Chống phá phong trào cách mạng thế giới, buộc các quốc gia, dân tộc đó theo quỷ đạo chủ nghĩa tư bản. Như vậy mục tiêu cuối cùng của chiến lược “diễn biến hòa bình” là xóa bỏ chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới. Mục tiêu cơ bản của chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch đối với các nước xã hội chủ nghĩa là nhằm: xóa bỏ chủ nghĩa Mác - Lê nin, thay thế bằng tư tưởng, tư sản, xóa bỏ sự lảnh đạo của Đảng cộng sản, thực hiện “đa nguyên chính trị”, “đa đảng đối lập”; gây mất ổn định về chính trị ở các nước xã hội chủ nghĩa một cách thường xuyên; làm suy yếu, làm lật hướng phát triển, hướng tới chi phối, khống chế nền kinh tế các nước xã hội chủ nghĩa; chuyển hóa văn hóa, đạo đức, lối sống xã hội chủ nghĩa theo giá trị phương Tây, “phi chính trị hóa” để “vô hiệu hóa” quân đội và công an, xây dựng lực lượng đối lập tiến hành bạo loạn lật đổ giành chính quyền hoặc tự chuyển hóa lãnh đạo, chuyển hóa chế độ theo hướng tư bản chủ nghĩa.
2. Âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các lực lượng thù địch chống phá cách mạng Việt Nam.
a) Vị trí của Việt Nam trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch:
Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch xác định Việt Nam là một trọng điểm chống phá của chiến lược “diễn biến hòa bình”.
Việt Nam là nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên ở Đông Nam Á, một trong những ngọn cờ đầu của phong trào giải phóng dân tộc, chống thực dân, đế quốc vì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Sau sự kiện Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu tan rã, Việt Nam tiến hành đổi mới thành công, phát triển nhanh, bền vững và có sự ổn định cao, vững bước tiến lên trong một thế giới biến động, khó lường. Sự tồn tại và phát triển của một nước xã hội chủ nghĩa và của một Đảng Cộng Sản cầm quyền ở Đông Nam Á là một thách thức đối với các thế lực phản động quốc tế, các lực lượng chống cộng, thù địch. Do đó, chúng tìm trăm phương, nghìn kế chống phá chế độ chủ nghĩa xã
 
Gửi ý kiến